Een kinderdagverblijf is iets wat positieve invloed kan hebben op het kind en ouder. Op een kinderdagverblijf leert je kind zijn sociale vaardigheden goed ontwikkelen. Dit komt doordat het kind met zijn leeftijdsgenoten kan omgaan in een veilige omgeving. Ook kan het kind veel zelfvertrouwen krijgen door te spelen met andere kinderen. Het kind kan ook goed zijn motoriek ontwikkelen omdat kinderdagverblijven ontworpen zijn om het kind te laten ontwikkelen en hun behoeftes te vervullen. Voor de ouder is het ook even heerlijk, als ouder zijnde kan je werken wanneer dat nodig is of even rust nemen. Dit is mogelijk omdat het kind zich in een veilige omgeving bevindt en zich niet alleen ontwikkeld maar ook veilig is voor bepaalde gevaren. Deze veiligheid is ook mogelijk doordat er professionele zorgverleners zijn voor het kind. Het kind kan goed begeleid worden omdat de professionele zorgverleners veel ervaring hebben met kinderen en goed weten hoe ze met het kind moeten omgaan. Ook leren de kinderen structuur, voor een kind dan dit vaak een veilig gevoel geven. Door die structuur kan het kind emotioneel worden versterkt. 

Kinderdagverblijf Den Haag

Op kinderdagverblijven zoals in Den Haag wordt goed gekeken naar wat het beste bij het kind past. Hierbij staan plezier en ontwikkeling voorop. Ook is een groene en biologische leefstijl belangrijk. Het is belangrijk dat het kind in een groene omgeving kan ontwikkelen, daarom zijn er speelplaatsen van natuurlijke materialen zoals hout, gras en zand. Op deze manier kunnen de kinderen op een speelse manier bekend worden met de natuur en hun zintuigen ontwikkelen. Ook zijn er kippen en konijnen die de kinderen kunnen aaien en verzorgen. Ook zijn er moestuinen waar de kinderen zelf hun plantjes en groenten kunnen laten groeien. Met deze groenten en kruiden worden ook maaltijden verzorgd. 

Kinderopvang Rijswijk 

In Rijswijk is er een kinderopvang waar het doel is dat elk kind plezier heeft. Hier werken goede medewerkers die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Hier wordt ook gericht op de onderlinge relaties met de kinderen dat de kinderen op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Ook bij deze kinderopvang zijn er weer dieren. Hier zijn konijnen die geaaid en verzorgt kunnen worden. Dit zal het kind ook beter kunnen leren verbinden met de natuur om zich heen. Het is hier goed gericht op de ontwikkeling van het kind en dat het kind een fijne tijd heeft en goed ontwikkeld op meerdere gebieden. Het is dus de ideale plek voor het kind.